វិសាលភាពអាជីវកម្ម

អាជីវកម្មបឋម៖ការបោះត្រា ការផ្សារ ការកាត់ម៉ាស៊ីន ការបោះ ការចាក់ សម្ភារៈថ្មី ការបន្ថែម AL ។

សេវាកម្មគ្រឿងបន្លាស់៖ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការរចនា ការរចនាបញ្ច្រាស ការផលិតផ្សិត ជួសជុល ture&Jig ប្រព័ន្ធមនុស្សយន្តរួមបញ្ចូលគ្នា ការបោះពុម្ព 3D កាបូន Fiber ។

សមត្ថភាពផលិតពហុដំណើរការ។
បំពេញតម្រូវការផលិតកម្ម និងកែច្នៃផ្សេងៗរបស់សហគ្រាសពី។

វិសាលភាពអាជីវកម្ម

ការបោះត្រា និងការផ្សារ

ការបញ្ចូលនិងការជួបប្រជុំគ្នា។

មូលដ្ឋានផលិតកម្មប្រទេសថៃ - AL Extrusion

មូលដ្ឋានផលិតកម្មប្រទេសថៃ - ការចាក់